Regulamin

sklepu internetowego intymnosc.pl (dalej „Sklep”)

§ 1 Kwestie ogólne

1. Właścicielem serwisu Intymnosc.pl i Sklepu jest:

GOLDEN TRADE LTD.
THE LEGACY BUSINESS CENTRE
2A RUCKHOLT ROAD OFFICE 228
LONDON, GREAT BRITAIN

2. Klientami w rozumieniu wskazanego regulaminu, są wszystkie osoby dokonujące zamówienia w Sklepie za pomocą strony internetowej Sklepu, jak również telefonicznie.

3. Zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu można dokonywać zarówno po uprzednim zarejestrowaniu konta jak i bez rejestracji.

4. Materiały zawarte na stronie zawierają treści o charakterze erotycznym. Przeglądanie oferty, korzystanie z mechanizmów portalu, w szczególności składanie zamówień jest dozwolone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

5. Towar zawsze wysyłamy w dyskretnym opakowaniu, bez żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar pozbawiony wad.

7. Oferta sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

8. Sklep może organizować czasowe promocje lub wyprzedaże. Realizacja zamówień w ramach tych akcji sprzedażowych następuje według kolejności składanych zamówień, do wyczerpania towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

9. Wszystkie ceny wskazywane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają VAT).

10. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura wysyłana jest drogą elektroniczną, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że chciałby otrzymać fakturę w wersji papierowej.


§ 2 Warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania z intymnosc.pl jest:

- rejestracja w portalu działającym pod adresem http://www.intymnosc.pl/ , poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych;

- posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta, wyjątkiem jest złożenie zamówienia bez rejestracji, podając dane jednorazowo do złożenia zamówienia;

- podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;

- dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową;

- potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;

2. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcę, w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce cookies, z którą Klient może się zapoznać pod adresem: https://intymnosc.pl/pl/content/11-polityka-prywatnosci

3. Z zastrzeżeniem treści ust.6 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu nicku lub adresu e-mail Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa.

5. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem.  

6. Klient może skorzystać ze sklepu internetowego i złożyć Zamówienie także wówczas, kiedy nie posiada aktywnego Konta. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia, bez posiadania aktywnego Konta jest:

- dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,

- podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;

- posiadanie aktywnego adresu e-mail, wskazanego Sprzedawcy i niezbędnego do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia;

- potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

7. Zakładając Konto lub składając Zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym http://www.intymnosc.pl/, dostępnym pod adresem https://intymnosc.pl/pl/content/10-regulamin. W przypadku Założenia Konta umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie po zalogowaniu się do Konta lub składając zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

§ 3 Składanie zamówień

za pomocą strony internetowej Sklepu

1. Klient kompletuje zamówienie wybierając z katalogu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „dodać do koszyka” pod zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” oznacza obowiązek zapłaty za zamawiane towary i koszty przesyłki.
2. Klient może opisać dodatkowo w polu „komentarz” swoje zamówienie. W takim przypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie uwagi zgodnie z intencją Klienta. Klient może wskazać preferowaną godzinę dostawy.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy treścią uwag Klienta dotyczącymi zamówionego towaru czy sposobu/terminu jego dostarczenia, jeżeli towar i okoliczności jego dostarczenia będą zgodne ze złożonym zamówieniem i niniejszym Regulaminem.
4. Klient ma prawo w każdym momencie na wgląd i poprawę swoich danych osobowych lub zgłoszenie do obsługi Sklepu żądania o zaprzestanie przetwarzania jego danych.
5. Realizacja zamówień w Sklepie jest trzyetapową:
5a. pierwszy etap następuje poprzez poinformowanie Klienta na wskazany adres mailowy o złożeniu zamówienia.
5b. w drugim etapie Klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia;
5c. trzeci etap – to e-mail informujący o wysłaniu zamówionego towaru. 6. Klient ma prawo anulować zamówienie przed jego realizacją, tj. wysłaniem zamówionego towaru. Po realizacji zamówienia Klient może natomiast skorzystać z „Procedury zwrotu towaru”.
7. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem wybranego kosztu dostawy.
8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowi ją zamówienie złożone przez Klienta. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. E-mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże Klienta.
9. W przypadku, braku możliwości skompletowania złożonego zamówienia z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Klientem e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru.

§ 4 Składanie zamówień telefonicznie

1. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie dzwoniąc na numery wskazane na stronie internetowej Sklepu i wybierającz katalogu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Po wybraniu produktów Klient zostanie poproszony o podanie adresu email, na który przesłana mu zostanie treść proponowanej umowy. Zamówienie zostaje złożone (umowa zostaje zawarta) jeżeli klient w drodze emailowej, w odpowiadając na przesłany email, potwierdzi zawarcie umowy.
3. W przypadku, braku możliwości skompletowania złożonego zamówienia z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Klientem e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru.
4. W przypadku zadeklarowania chęci odbioru osobistego towaru i płatności przy odbiorze, Klient może zadeklarować również, że potwierdzi pisemnie treść umowy przy odbiorze produktów. Wówczas nie będzie konieczne podawanie adresu email i wysyłanie proponowanej treści umowy przez Sklep, a ewentualna dalsza komunikacja z Klientem będzie się odbywała drogą telefoniczną.  

§ 5 Sposoby płatności i realizacja zamówienia

1 Sklep oferuje sposób płatności z góry przelewem, za pomocą serwisu „Przelewy 24” lub przelewem na podany rachunek bankowy ; w przypadku wysyłki zagranicznej płatność z góry jest to jedyna dostępna forma płatności;
1a. Sklep oferuje sposób płatności  przy odbiorze towaru.
2. Sklep dostarcza zamówione produkty poprzez wysłanie przesyłki na podany przez Klienta adres. Koszty przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostarczenia (kurier, Poczta Polska albo paczkomaty InPost) są podawane przy składaniu zamówienia; wysyłka zagraniczna jest możliwe jedynie kurierem.
3. Przy zamówieniu w kwocie co najmniej 300 zł Klient może skorzystać z darmowej dostawy albo wybrać zaproponowany przez Sklep produkt gratisowy. W przypadku gdy klient wybierze produkt gratisowy darmowa wysyłka nie przysługuje.
4. Możliwy jest również odbiór osobisty, w tym także połączony z płatnością przy odbiorze, w salonach Intymnosc.pl (punktach odbioru), których adresy znajdują się w zakładce „Odbiór osobisty”.  
5. Klient w przypadku wybrania sposobu płatności z góry przelewem jest zobowiązany do zapłaty za zakupiony towar, w tym koszty dostawy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
6. Sklep może anulować zamówienie (rozwiązać umowę):
6a. jeżeli płatność z góry przelewem nie zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy,
6b. w przypadku wysyłki towaru i płatności przy odbiorze, jeżeli towar zostanie zwrócony do Sklepu na skutek jego nie odebrania przez Klienta,
6c. jeżeli płatność przy odbiorze w salonie Intymnosc.pl (punkcie odbioru) nie zostanie dokonana wciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
6d. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany na podany przez siebie adres e-mail.
7. Zamówienia z płatnością z góry, których przelewy zostaną zaksięgowane od niedzieli do środy oraz zamówienia z płatnością przy odbiorze złożone od niedzieli do środy są realizowane w ciągu następnego dnia roboczego.
8. Zamówienia z płatnością z góry, których przelewy zostaną zaksięgowane od czwartku do soboty oraz zamówienia z płatnością przy odbiorze złożone od czwartku do soboty są realizowane w najbliższy poniedziałek.
9. Uwaga: w nagłych przypadkach braku towaru Sklep zastrzega sobie prawo przystąpienia do realizacji zamówienia z maksymalnie kilkudniowym opóźnieniem. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany o opóźnieniu na podany przez Klienta adres email.
10. W razie niezgodności otrzymanych produktów ze złożonym zamówienie prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym Sklepu.

§ 6 PROCEDURA ZWROTU TOWARU

Wszystkim naszym Klientom przysługuje prawo do zwrotu zakupionego w Sklepie towaru w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny.
 
Zwrot towaru to rozwiązanie zawartej umowy.
Jakie są podstawowe zasady zwrotu zakupionego towaru?
 
1. W przypadku akcesoriów erotycznych, produkt nie powinien być używany (może być otworzony, wypróbowany, ale nie może być na nim żadnych śladów używania). Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
2. W przesyłce zwrotnej muszą być wszystkie elementy, które zostały dostarczone Klientowi (dodatkowe akcesoria do produktu, gratisy itd.) W przypadku braku tych elementów, od kwoty zwrotu będzie odliczany ich koszt zgodnie z cennikiem na stronie Sklepu.
3. W przypadku suplementów diety oraz kosmetyków wydłużamy termin zwrotu do 30 dni! Warunkiem zwrotu kosztu jest odesłanie oryginalnego opakowania. Przed wysłaniem prosimy o kontakt aby usprawnić zwrot Twoich pieniędzy. Prosimy skontaktować się pod adresem e-mail: reklamacje@intymnosc.pl
4. Podstawą do uznania zwrotu jest poinformowanie Sklepu o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Odstąpienie od umowy może to być dokonane przez umieszczenie w przesyłce, w której towar jest zwracany oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, według wzoru znajdującego się poniżej. Wzór oświadczenia jest dostępny również drogą emailową, prosimy wysłać email w tej sprawie na adres reklamacje@intymnosc.pl.
 

§ 7 Jak dokonać zwrotu zakupionego towaru?

1. Jeżeli spełnione są w/w warunki zwrotu, należy zapakować bezpiecznie otrzymane produkty. Prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.
2. Prosimy się z Nami skontaktować w celu usprawnienia zwrotu: reklamacje@intymnosc.pl
3.Zwrot zakupionego towaru należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieni od umowy kupna-sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem tego terminu.  

3a. Uwaga! Koszt wysłania przesyłki ze zwracanym towarem pokrywa osoba zwracająca!
3b. Uwaga! Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

§ 8 Jak sklep dokonuje zwrotu płatności?

1.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
2. Zwrot płatności powinien nastąpić nie później niż 14. dnia od dnia, w którym otrzymamy  oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.  Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta przy płatności za zwracany towar, chyba że uzgodniony zostanie wyraźnie inny sposób zwrotu płatności.      
3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

§ 9 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i zamieścić w paczce razem z towarem)



Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy (prosimy również o podanie numeru zamówienia) ...............................................................................................................................................,

Data zawarcia umowy................................................., data odbioru .........................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

…………………………………………

Podpis

 

 § 10 Procedura reklamacji produktu

1. Ze względu na indywidualny charakter każdej z reklamacji, wszelkie reklamacje należy zgłaszać w drodze e-mailowej na adres: reklamacje@intymnosc.pl
2. Dział Obsługi Reklamacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na przesłaną reklamację w przeciągu 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych.
3. Osoba zgłaszająca reklamacje otrzyma możliwość wyboru rozwiązania pozytywnie rozpatrzonej reklamacji:
a) zwrot kosztów produktów
b) otrzymanie nowego niewadliwego produktu


§
 11 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta zostało opisane w odrębnych dokumentach – w zależności od formy składania Zamówienia:

a) Zamówienie z logowaniem do aktywnego Konta – szczegóły;

b) Zamówienie bez konta – szczegóły.

§ 12 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
3. Wada produktu będzie usuwana poprzez jego wymianę albo naprawę (usunięcie wady), chyba, że będą zachodzić przewidziane prawem okoliczności skutkujące obniżeniem ceny z powodu wady albo rozwiązaniem umowy w wyniku odstąpienia przez Klienta.
4. Po zgłoszeniu przez Klienta reklamacji, skontaktujemy się i poinformujemy o sposobie jej załatwienia.  
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany skontaktować się z nami pod adresem e-mail: reklamacje@intymnosc.pl

Po doręczeniu wadliwej rzeczy przystępujemy do bezpłatnej naprawy bądź wymiany towaru. Termin realizacji reklamacji to maksymalnie 30 dni roboczych.

§ 13 Gwarancja

1. Produkt może posiadać gwarancję producenta lub importera. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym czas jej obowiązywania są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i załączonej do produktu.
2. Jeżeli uprawienia z tytułu rękojmi na dany produkt nie wygasły, a na ten produkt została udzielona gwarancja, Klient składając reklamację może skorzystać z jednej lub drugiej możliwości, zaznaczając wyraźnie, z którego prawa korzysta. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt ze Sklepem.

Proszę sprawdzić dokładnie na jaki okres została udzielona gwarancja na zakupiony przez Państwa towar.